Otázky a odpovědi

Jak připravit plochu pro domek?

První možností je položení základové betonové desky, která bude mít rozměry o 10cm větší v obou směrech o proti rozměrům konkrétního domku a bude vyvýšena nad přilehlý terém minimálně o 10cm. 

Druhou možností je položení zámkové dlažby, která bude mít rozměry o min.10cm větší v obou směrech o proti rozměrům konkrétního domku a bude také vyvýšená nad terén.

Třetí možností je postavení domku a tzv. zemní vruty - vice v záložce Montáž (úplně v dolní části)

 

Přílkad : Chci postavi základovou desku pro domek Steyr 2D - velikost 300 x 300 cm.

Rozměr základové desky bude  310 cm x 310 cm vyrovnaný do roviny pomocí tzv. vodní váhy. Takto vyrobená základová deska je nejlepší způsob podkladu pro váš zahradní domek.

BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA MUSÍ BÝT PŘIPRAVENA MIN. 3 DNY PŘED VLASTNÍ STAVBOU DOMKU !!!

Špatný příklad základové desky - velká nerovnost povrchu.

zahradní, nářadí, domek, chatka

Jak dlouho trvá montáž domku?

Podle počasí a velikosti domku - 1 až 2 dny

Jak probíhá přeprava domku od prodejce k zákazníkovi?

Domek je v rozloženém stavu poskládán na transportní paletu, zabalen přepravní fólií a stažen plastovýma páskama. Takto ošerřený blok vám přivezeme na určenou adresu. Balík rozebereme a složíme na dané místo. Je potřeba zajistit pouze přístupovou cestu k místu vykládky.

Je nutné provést nějakou izolaci domku?

Ne. Domek se staví na podkladní hranoly, které jsou vakuově penetrovány a tudiž nepotřbují žádnou jinou úpravu. Je však možné si nařezat cca 15cm široké pásy z lepenky a my vám je při montáži domku vložíme pod tyto podkladní hranoly.

Musí se na tyto zahradní domky vyřizovat stavení povolení?

Na žádný z našich domků nemusíte vyřizovat stavební povolení.

Více v tomto článku:

 

Kdy je třeba stavební povolení a kdy stačí ohlášení stavby?

22.12.2010 / autor: Ing. Martin Perlík

Ohlášení je zjednodušená verze stavebního povolení určená pro novostavby rodinných domů a získáte ho rychleji. Stavební povolení je pro větší stavby, ale může být potřeba i při rekonstrukci bytu, když zasahujete do nosných stěn domu.

 Podle nového stavebního zákona platného od 1.1.2013

Bydlíte-li v rodinném domku nebo bytě, čekají Vás jednou za několik let větší či menší stavební úpravy. Domek je třeba přistavět, koupelnu v panelovém domě zrekonstruovat, postavit nový plot, nebo znovu provést rozvody elektřiny.
S tím se často pojí i požadavek na ohlášení plánovaných stavebních úpravstavebnímu úřadu.

Uvedené údaje jsou výběrem ze stavebního zákona, podrobný popis staveb najdete ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. ve znění 2013 v § 103 a dalších. Pokud si nejste jisti obraťte se na stavební úřad v místě stavby. Stavební úřady mají ke stavbám různý přístup v tom, jaké si určí požadavky při udělování povolení. Často se úřad od úřadu liší, kdy bude stavba na stavební povolení a kdy postačí ohlášení. Od roku 2013 platí nová verze stavebního zákona, odteď se více staveb může stavět úplně bez stavebního řízení, ale také se výrazně zvyšujípoplatky za stavební řízení.

Pro konzultace přípravy stavby a vypracování projektové dokumentacenabízím využití mých služeb stavebního inženýra.

Bez povolení a ohlášení

Drobné stavby kolem rodinného domku můžete stavět aniž byste to museli stavebnímu úřadu oznamovat, přečtěte si, které stavby to jsou.

Ohlášení postačí u staveb

  • Stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m² zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
  • Změny staveb, kdy se nepřekročí parametry z předchozího bodu (přístavby, nástavby rodinného domku)
  • Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Například stavební úpravy bytu bez zasahování do nosných stěn.
  • Opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím.

Stavební povolení vyžadují

  • Stavby a stavební úpravy, kde nestačí ohlášení, například novostavby se zastavěnou plochou větší než 150 m².
  • Případy kdy se zasahuje do nosných konstrukcí domu. Například byt, ve kterém se bourají nosné zdi.

Kdy předchází Územní řízení

Stavebnímu povolení a Ohlášení u nástaveb a přístaveb předchází ještě územní řízení. U rodinných domků se obvykle spojuje se Stavebním povolením nebo Ohlášením do jednoho procesu, který se tím prodlužuje.

O územní řízení se nežádá u stavebních úprav. Tedy v případech, kdy se dům nezvyšuje ani nerozšiřuje.

V krátkosti

  • Pokud budete stavět drobnou stavbu kolem domu, vyměňovat okna v bytě nebo domě, střešní krytinu za krytinu s podobnými vlastnostmi, nemusíte ohlašovat nic.
  • Pokud stavíte novostavbu rodinného domu se zastavěnou plochou do 150 m², která je určena pro bydlení nebo rekreaci v zástavbě podobných domů,pak stačí ohlášení.
  • Pokud upravujete, přistavujete nebo nastavujete stávající rodinný dům a nerozšíříte jej nad 150 m² plochy, dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví, pak stačí ohlášení.
  • Pokud budete při přestavbě bytu v paneláku zasahovat do nosných panelů, je třeba stavební povolení.

Před započetím stavby se vždy vyplatí navštívit Stavební úřad v místě stavby a zjistit si požadavky a zjistit, jaké mají požadavky ve vašem konkrétním případě.

Zdroje:
Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění od 1.1.2013 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 103 a ), § 104