Všeobecné podmínky ke stavbě dřevěných domků 

 

 

 

Vážený zákazníku,
 

 •    Tímto prohlášením, volně souvisejícím s Návodem k montáži Vámi zakoupené chatky nebo domku, bychom se s Vámi podělili o několik informací:

 •    Zboží musí být zkontrolováno do 14 dnů po převzetí.

 •    Upozorňujeme na to, že dodávající firma nezodpovídá za zvlášť vzniklé náklady, které nastaly nedokonalou kontrolou před výstavbou.

 •    Vyjměte dřevěné součásti z obalu 2 dny před výstavbou, aby se materiál přizpůsobil vlhkosti prostředí.

 •    Nevystavujte materiál dešti ani přímému slunečnímu svitu.

 •    Zkontrolujte podle přiloženého seznamu dílů, zda je zboží úplné a bez vady.

 •    Zboží neuschovávejte ve vytápěné místnosti.


Dodávka:
Dodací adresa příjemce musí být dosažitelná pro nákladní vozidlo s celkovou nosností 12 tun.
Než spedici podepíšete dodací list, měli byste zkontrolovat zda souhlasí dodané zboží s Vaší objednávkou.  


Případné reklamace:

Pokud budou některé díly vadné nebo poškozené tak, že nebude možné bezvadné zpracování celého výrobku, bez prodlení se obraťte na dovozce prostřednictvím e-mailové adresy.
My budeme Vaši reklamaci pečlivě zkoumat a postaráme se o to, aby byly potřebné díly co nejrychleji dodatečně dodány. Stížnosti ohledně materiálu nebudou akceptovány, pokud byl materiál již natřen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákaznický servis:

 

  
Údržba: 

 •    Základní venkovní nátěr  provádíme  po postavení stavby. 

 •    Vnitřní stranu domku natřete alespoň 1x za čtyři roky.


    
Výstavba:

 •    Držte se přesně návodu k výstavbě a výkresů.

 •    Je důležité zhotovit pro domek pevné, rovné základy.


Příkladné druhy základů:

 •    z betonové základové desky.

 •    z dřevěných věncových trámů,

 •    z betonových tvárnic  (popř.tzv:zámková dlažba)

 •    z prefabrikovaných betonových nosníků.

Postarejte se o dostatečné větrání ve Vašem domku. Zajistěte, aby byl domek zakotven do základu nebo do terénu.

Přípustné odchylky jsou:

 •    V dřevě pevně vrostlé suky.

 •    Vypadlé suky o maximálním průměru 2 cm.

 •    Zbytky po hoblování, kůra stromů na spodní straně střechy a prken podlahy, a to pod podmínkou, že lze pohledovou stranu lícovat a zpracovat.

 •    Lehké zbarvení dřeva (nemá žádný vliv na životnost).

 •    Trhliny, které nemají vliv na konstrukci.

 •    Volné odkapávání pryskyřice.

 •    Pootočení a zakulacení, pokud to při zpracování a výstavbě nemá negativní vliv.


Záruka:
Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne prodeje. Ze záruky jsou vyjmuty následující vady,  které vznikají jako důsledek nevhodných skutečností:

 •   nevhodně provedený základ
 •    základ nerovný v příčné a v podélné ose
 •    výstavba neproběhla podle návodu k výstavbě
 •    nedostatečná údržba a nepoužití vlhkost odrážející barvy
 •    nesprávná nebo neodborně položená střešní krytina
 •    pevné sešroubování nebo přibití   pod sebou ležících  stěnových trámků, okenních a dveřních rámů
 •    škody, které vznikly neodbornou přístavbou, vestavbou nebo přestavbou
 •    případné seřízení oken a dveří způsobené sesycháním a sedáním dřevěné stavby jedná se o seřízení pantů oken a dveří.
 •    seřízení  zavíraní kliky a zámků.
 •    přírodní katastrofy nebo jiné násilné vlivy


 Dále je třeba respektovat:

 •    Vaše okna a dveře se standardně dodávají zasklené pravým sklem. Nelze však rozbitou tabuli skla reklamovat jako součást dodávky.

 •    Váš domek musí být ukotven s odolností proti silnému větru.

 •   Váš zahradní domek není standardně pojištěn. Proto doporučujeme provést tento úkon neodkladně po sestavení stavby. Informujte se u svého pojišťovacího makléře.


Důležité!
Možné příčiny případných problémů a jejich možné řešení:
a)
 Tvorba trhlin ve stěně:

Dřevo žije a přizpůsobuje se střídavým povětrnostním podmínkám. Může se stát, že při extrémním suchu vzniknou mezi jednotlivými stěnovými trámky mezery. Pak je třeba postupovat následovně:

Krok 1:   odstraňte z vnitřní strany dveří horní lištu na rámu dveří a zjistěte, zda nad tím ležící stěnový trámek leží na rámu dveří. 
Krok 2:   za účelem odstranění těsnosti  odšroubujte krycí lišty na vnitřní stranu rámu dveří a odstraňte dveře a rám dveří.
Krok 3:  zvětšete dveřní otvor pilou na horní straně o _x _ cm ( v závislosti na velikosti mezery, max. 1 cm)
Krok 4:  pokud stále ještě nelze mezeru odstranit, klepejte lehce gumovým kladivem nad rohovým spojem na střechu tak, aby se stěnové trámky dostaly do své 
původní polohy.
Krok 5:  dveře s rámem opět zabudujte a přišroubujte krycí lišty.
b)
 Střešní prkna se vzdouvají:

Střešní prkna musí být připevněna dvěma hřebíky v každém upevňovacím bodě (boční stěna a střešní vazníky). Pokud byl pro každý upevňovací bod použit jen 1 hřebík, mohou se střešní desky šikmo a směrem nahoru vydouvat.

c) Poškození péra a drážky

Je možné, že se péra a drážky prvků někde během přepravy částečně poškodí. Pokud je při montáži krytí mezi pérem a drážkou zaručené, nepředstavuje to důvod pro reklamaci. Lehké poškození péra a drážky nemá vliv na stabilitu domku.

 


Příjemnou výstavbu Vám přeje firma JV domky s.r.o

 

 

ZPĚT NA ZAČÁTEK